Numerisk modellering af efterklaringstanke i renseanlæg / Numerical Modelling of Secondary Clarifiers in Sewage Treatment Plants

Beskrivelse

Der udarbejdes en numerisk model for efterklaringstanke i renseanlæg indeholdende en beskrivelse af strømning, partikeltransport, sedimentation, flokkulation, densitets-forskelle pga. stofkoncentrationer mv. Der udvikles laboratorieudstyr til karakteriseringsforsøg med flokkulation og sedimentation. Der udføres fuldskalaforsøg for kalibrering og verifikation af den numeriske model. (Michael R. Rasmussen, Torben Larsen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …