Numerisk modellering af eksperimentelt målte størrelseseffekter ved stærkt uensartede deformationstilstande/ Numerical Modelling of Measured Size Effects at Strong Nonuniform Deformation States.

 • Mikkelsen, Lars Pilgaard (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Undersøgelse af muligheden for numerisk at eftergøre eksperimentelt observerede størrelseseffekter i forbindelse med deformationstilstande, hvor der forekommer tøjningsvariationer inden for områder, der i størrelsesorden er sammenlignelige med materialets mikrostruktur. En effekt, det endnu ikke er lykkedes numerisk at modellere tilfredsstillende. (Lars P. Mikkelsen, Norman A. Fleck)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003