Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at give et forslag til en ny BBR-klassifikation af bygningers anvendelse. Der sigtes mod en bred opbakning fra relevante myndigheder til forslaget, så en fælles klassifikation fremover kan lette dataudveksling og kommunikation.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/10/200830/06/2009

Finansiering

  • <ingen navn>