Ny general datamodel til digitale infrastrukturdata

  • Kjems, Erik (Projektdeltager)
  • Overby, Jens, (Projektdeltager)
  • Kolar, Jan, (Projektdeltager)
  • Ilsøe, Peer Møller, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Projektets formål er primært at beskrive og til dels udvikle en helt ny platform til infrastrukturdata herunder by- og landskabsdata. Data beskrives og behandles som objekter. Det grundlæggende ar-bejde går således ud på at beskrive den grundlæggende databasestruktur til at gemme og søge på disse objekter. Grundideen er på sigt at kunne opbygge meget store, sømløse, objektbaserede databasesystemer, som siden hen kan anvendes til ren by- og landskabsvisualisering i bl.a. realtid, til et informationssystem (jf. http://www.3dgi.dk) eller som et drifts- og vedligeholdelsessystem f.eks. i en offentlig forvaltning. Projektet ledes af firmaet ViaNova IT i Oslo og er finansieret af Nordisk Industriråd. Andre pro-jektpartnere er Chalmers i Göteborg, 3d firmaet Viasys i Finland samt en del sekundære partnere. Projektet er startet medio 2001 og er knyttet til Videncentret for 3D GeoInformation. Projektet sluttes officielt 1.juli 2003, men påregnes at fortsætte med andre midler. (Erik Kjems, Per Ilsøe, Jens Overby, Jan Kolar)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013