Ny prøvningsmetode til bestemmelse af krybning og varighed af effekt af last på træprodukter

Projektdetaljer

Beskrivelse

De traditionelle prøvningsmetoder til vurdering af krybning og varighed af effekten af last på træ har ikke medført nogen entydig teori for disse tæt forbundne fænomener. Grunden hertil skal måske findes i selve prøvningsmetoden. Der foreslås en ny metode til spændingsrelaksation. I modsætning til krybningsprøvning er denne metode et naturligt næste skridt på vejen til forståelse af træs virkemåde over længere tid. Den nye metode til gennemførelse af langtidsprøvning medfører kontrol af energipåførslen, da lasten/spændingen i en tvangsdeformationsprøvning vil reduceres i tilfælde af materialeseparation. Det formodes, at dette karakteristiske træk giver et bedre billede af langtidsbrud i forhold til spændings-deformationshistorien. På Instituttet for Bygningsteknik, Aalborg Universitet bliver der udført en prøvningsserie for de grundlæggende tilfælde af træk og bøjning af træ og træprodukter. Resultaterne af disse forsøg skal initiere forsøgsserier i stor skala i samarbejde med BYG-DTU. Projektet er en del af materialeforskningsprogrammet: "Modellering af virkningen af fugt og belastningshistorie på træs mekaniske egenskaber", der er støttet af STVF og gennemføres i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/12/2005