OBI - Organbaseret fortolkning af blodgasser og elektrolytter / Organ-based interpretation of blood gases and electrolytes

Projektdetaljer

Beskrivelse

Afvigende værdier for blodgasser og elektrolytter er et tegn på unormal funktion af et eller flere organer. Projektets formål er at udvikle et beslutningsstøttesystem, der kan give en fortolkning af målte blod-gasser og elektrolytter i form af en oversigt over hvilke organsystemer, der er involverede, og som kan foreslå behandling og simulere patientens reaktion på den foreslåede behandling. Modeller for syre/base-balancen samt for transport af ilt og kuldioxid i blodet er blevet bygget, og man arbejder videre med at bygge modeller for funktionen af flere organsystemer (lunger og nyrer) og integrere disse i et samlet system. En prototype af systemets brugerinterface er blevet anvendt til at vurdere systemets anvendelighed i flere kliniske problemstillinger. Udviklingen af beslutningsstøttesystemet foregår i samarbejde med Anæstesiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, og med Radiometer. Støttet af et rammeprogram fra NABIIT under Det Strategiske Forskningsråd, Radiometer og Aalborg Sygehus (ph.d.-stip.). (Steen Andreassen, Stephen Rees, Marianne Toftegaard ; Per Thorgaard, Anæstesiologisk Afd., Aalborg Sygehus)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1994 → …