Offtentlige myndigheders erstatningsansvar

  • Jensen, Orla Friis, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet angår det offentligretlig erstatningsansvar for ulovlige afgørelser eller anden pligtstridig adfærd i forbindelse med myndighedsudøvelse, f. eks. i forbindelse med udøvelse af tilsyn. Vægten lægges på en undersøgelse af nyere dansk retspraksis, men også praksis fra norsk og svensk ret vil blive inddraget. (Orla Friis Jensen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013