Områdefornyelsesprojektet BAZAR2, Odense

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Formålet er med baggrund i konkrete tiltag at udvikle et koncept for borgerinddragelse i en type område som traditionelt ikke har nogle oplagte interessenter. Det omfatter et koncept for iværksætterlaboratoriet, kulturscenen samt Kultur-, erhvervs- og byudviklingsforum. Projektet bygger på 3 vigtige integrationstemaer, nemlig integration mellem bydel og by, mellem kultur og erhverv samt mellem dansker og nydansker. Odense står foran omdannelsen af det indre havneområde og nærværende projekt skaber grundlaget for at der kan etableres et kultur- og iværksættermiljø som fundament for en differentieret udvikling af det indre havneområde. En udvikling som har sigte på at inddrage såvel danske som nydanske borgere og dermed skabe vækst og jobs for et bredt udsnit af den odenseanske befolkning - i et fremtidigt vækstområde for Odenses kreative potentialer.     Dette projektet tilvejebringer samt formidler viden og erfaringer om partnerskaber og borgerinddragelse i forbindelse med områdefornyelse. Projektledelse: Professor Hans Kiib Projektmedarbejdere: Professor Olav Juul Sørensen, Institut for økonomi, organisation og ledelse og Forskningsassistent Lasse Andersson, Institut for Arkitektur og Design. Samarbejdspartnene: Erhvervs- og Boliggstyrelsen, Odense Kommune, Byggeselsskabet Olav de Linde.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/02/200430/04/2005