Omsætning af fedt i aktivt slam / Transformation of lipids in activated sludge

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fedt udgør ca. 30 % af alt det organiske stof som tilledes renseanlæg. Her kan det bl.a. påvirke slamflokegenskaberne og bidrage til vækst af trådformede bakterier. Det er formålet med projektet at kvantificere omsætningen af fedtstoffer under forskellige procesforhold, kvantificere lipaseaktivitet, at kortlægge effekten på slamflokegenskaberne samt finde kontrolstrategier mod fedtspisende trådformede bakterier. Projektet støttes af AAU, 1998-2001. (Per Halkjær Nielsen, Thomas Dueholm)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003