Operationsstrategi for turbiner / Operation Strategy of Turbines

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved brug af turbiner i bølgeenergikonvertere er det vigtigt at kunne bestemme den optimale operationsstrategi for turbinen. Der er udviklet et edb-program, som kan bestemme energiproduktionen ved varierende operationsstrategier. Dvs. strategier for antallet af start og stop samt omdrejningshastigheder af generatoren. Udvalgte kontrolstrategier afprøves i prototype bølgeenergi anlægget Wave Dragon, placeret i Nissum Bredning. Projektet er udført i samarbejde med VeteranKraft (Sverige), Kössler (Østrig) og Technical University Munich (Tyskland). (Peter Frigaard, Jens Peter Kofoed, Ewald Holmen (VeteranKraft), Wilfred Knapp (Technical University Munich)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …