Opfølgende evaluering af projekt om nyere informationsteknologi og elbesparelser i husholdningerne (FEEDBACKprojektet)

Beskrivelse

Projektet er et evalueringsprojekt, som gennem kvalitative interviews skal kortlægge forbrugernes oplevelse af påvirkningerne med SMS og e-mail sammenholdt med deres forståelse og holdning til elbesparelse generelt og deres generelle holdning til SMS og e-mail kommunikation i den forbindelse. Feedbackprojektets SE-del tager sit udgangspunkt i en kendt problemstilling i energisparepolitikken, nemlig hvordan realiseres de tekniske besparelsespotentialer, der findes i husholdningerne. Det nye i FEEDBACK- projektets SE-del er ikke ønsket om at reducere husholdningernes elforbrug ved information om udviklingen i elforbruget, men at påvirkningen sker ved hjælp af SMS og e-mail.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200831/03/2009

Finansiering

  • Dansk Energi net, ELFORSK

Emneord

  • Brugerdrevet innovation
  • Elbesparelse