OplevelsesEtnografi og Eksperimenterende Kvalitative Metoder

Projektdetaljer

Beskrivelse

 

Forskningsgrupperingen omkring OplevelsesEtnografi er tværvidenskabeligt funderet og har til formål at udvikle og praktisere etnografiske tilgange til oplevelser, og særligt de måder oplevelsesprodukter fremtræder for konkrete personer i hverdagslivet. Projektet er endvidere et kreativt og eksperimenterende tiltag i forhold til også at gøre den etnografiske undersøgelse og formidlingen af etnografiske data til en oplevelse i sig selv gennem rolle- og skuespil. Projektet er således udviklende i forhold til at forstå oplevelser fra brugerens synspunkt, men også innovativ i forhold til at udvikle nye metoder til at få indsigt i brugernes synspunkter og oplevelser, og ikke mindst er projektet nyskabende i forhold til selve forskningsformidlingen.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato11/05/200711/05/2008

Finansiering

  • <ingen navn>