Oplysningskampagne om skimmelsvampe i almene boliger

  • Kirkeskov, Jesper (Projektdeltager)
  • Gunnarsen, Lars (Projektleder)
  • Glendorf, Rikke Møller (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Landsbyggefonden har behov for en fornyet informationskampagne, primært vedrørende 
skimmelsvampe. Landsbyggefonden og SBi har tidligere samarbejdet om en informationskampagne,som bl.a. har resulteret i to pjecer: 'Er din bolig muggen?' (findes også på engelsk) og 'Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen'. Disse pjecer blev udgivet omkring 2001 og er siden uddelt i et meget stort antal. Disse to pjecer har haft stor betydning, men der er kommet ny og mere præcis viden, siden de blev udarbejdet, og pjecerne har ikke længere den store gennemslagskraft, fordi de nu har nogle år på bagen.

Derfor ønsker Landsbyggefonden at forny kampagnen; herunder at tage andre medier og flere sprog i brug, for derigennem at nå en større del af beboerne.                         

Landsbyggefonden har bedt SBi om at medvirke ved  igangsættelse af en informationskampagne, der vil mindske fugtproblemer i boliger gennem bedre beboeradfærd og større opmærksomhed på hurtigt at udbedre eventuelle fejl og skader, som kan føre til fugtproblemer.                             

Kampagnen gennemføres i tre faser:
1. Planlægningsfase
2. Udbudsfase og forberedelse
3. Afvikling af kampagnen.                       

Dette projekt omfatter fase 1. Der ventes, at SBi i fase 2 og 3 vil deltage som sparringspartner for LBF.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/200731/12/2008

Finansiering

  • Landsbyggefonden