Optage og gengive-teknikker til evaluering af støj i laboratoriet

  • Celik, Emine (Projektdeltager)
  • Pedersen, Christian Sejer (Projektdeltager)
  • Møller, Henrik (Projektdeltager)
  • Persson-Waye, Kerstin (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Eksperimentelle undersøgelser er vigtige for at understøtte epidemiologiske studier med det formål at opnå dybere forståelse for reaktionerne på støj. For at opnå resultater som også er relevante virkelige situationer, er det meget vigtigt at eksperimentets omgivelser har høj økologisk validitet. Dette kan opnås ved at indrette forsøgsrummet, den eksperimentelle protokol og lydeksponeringen på en måde, så det opfattes velkendt og naturligt for forsøgspersonen. For at sikre validitet mellem virkeligheden og eksperimentets omgivelser, skal optagelsen og gengivelsen af lydene udføres på en måde som minimerer deres indflydelse på lydopfattelsen. Det antages, at en forudsætning for dette er, at den fysiske lyd, som præsenteres for forsøgspersonerne, skal være så tæt som muligt (indenfor de naturlige begrænsninger for hver teknik) på den lyd, de ville have været eksponeret for i det originale lydfelt. I dag anvendes forskellige optage og gengive teknikker som basis for reproduktion af lyd i laboratoriet. Til dette projekt blev to optage/gengive teknikker (monofonisk og binaural) valgt på baggrund af deres brede anvendelse indenfor området. Selvom de grundlæggende procedurer i disse teknikker er velkendte og let anvendelige i mange sammenhænge, så er de ikke så ligetil at implementere i en kritisk applikation som laboratorievurdering af støj. Dette projekt har som formål at beskrive den metodiske fremgang til at lave korrekte optagelser af lyde, som har forskellige tidsmæssige, frekvensmæssige og rumlige karakteristika, og samtidig sikrer korrekt reproduktion af disse, ved brug af disse to teknikker. Projektet fokuserer på optimeringen af den fysiske forsøgsopstilling og forbedring af lydreproduktionen ved brug af digitale udjævningsfiltre, som er baseret på målinger af rumimpulsresponser og overføringsfunktioner for hovedtelefoner. Resultatet af projektet blev en "dagligstue" forsøgsopstilling med en præcis og naturtro lydeksponering, som blev anvendt til projektet "Indflydelse af optage/gengiveteknik på vurdering af genevirkning af støj". Lydeksponeringen er blevet verificeret både vha. simuleringer og målinger. Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2017

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.