Optimale strategier for vedligeholdelse af betonbroer

 • Thoft-Christensen, Palle (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I dette projekt søges fastlagt optimale strategier for vedligeholdelse af armerede betonbroer. Specielt undersøges betydningen af forebyggende vedligeholdelse. Nedbrydningen af broerne som følge af korrodering af armeringen modelleres stokastisk. Broernes pålidelighed (sikkerhed) som funktion af tiden estimeres ved benyttelse af Monte Carlo simulering. Projektet udføres i samarbejde med Highways Agency, London og de udviklede metoder afprøves på engelske broer. (P. Thoft-Christensen, D. Frangopol)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200231/12/2003