Optimering af energiforhold i dambrug med runde produktionstanke / Optimization of Energy Conditions is Aquaculture Facilities with Round Rearing Tanks

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dambrug har i Danmark traditionelt været udformet som jordbassiner. Vandet strømmer relativt langsomt i disse bassiner. Fiskene (typisk laksefisk såsom ørreder) bevæger sig rundt mellem hinanden i en uorganiseret facon. Det medfører ofte uønsket adfærd med et højt aggressionsniveau og unødigt energiforbrug. Formålet med dette projekt er at undersøge hvordan man kan styre strømningerne i runde betonbassiner, således at fiskene bevæger sig i stimer. Erfaringer viser at hvis man kan få ørreder til at danne stimer vil deres aggressionsniveau falde og de vil vokse mere med den samme mængde foder. Der er taget udgangspunkt i et konkret dambrug, hvor det totale energiforbrug til vandtransport undersøges. Der foretages modellering af indløbsdyserne til de runde tanke for at undersøge hvor meget roterende bevægelse der kan opnås med det eksisterede energiforbrug. Projektet er støttet af AAU og Dansk Dambrugerfore-ning. (Michael R. Rasmussen, Ole Grønborg)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003