Optimering af slutrensning i akvakultur

  • Riis-Vestergaard, Jørgen (Projektdeltager)
  • Skjølstrup, Jens (Projektdeltager)
  • Frier, Jens-Ole (Projektdeltager)
  • Grønborg, Ole (Projektdeltager)
  • Rasmussen, Michael R. (Projektdeltager)
  • Laursen, Jesper (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle beregningsmetoder for effekten af renseforanstaltninger, således som disse vil indgå i moderne recirkulerede dambrugsanlæg. Disse beregningsmetoder skal kunne udnyttes af dambrugserhvervet til optimering af design og dimensionering og af offentlige sagsbehandlere, som et element i vurderingen af renseforanstaltningers effekt på recipientudledninger. Udfra et kendskab til det spildevand, som den pågældende renseforanstaltning vil modtage, skal beregningsmetoderne kunne beskrive det rensede udløbsvands indhold af forurenende stoffer, samt renseprocessens ressourceforbrug og biprodukter (slam). Beregningsmetoderne skal både kunne levere denne beskrivelse i form af beregning af en lang række parametre til brug for design og dimensionering af anlægget og i form af en beregning af udledningsmængden for de kontrolparametre myndighederne anvender. Projektet sigter mod udvikling af beregningsmetoder for fjernelse af både kvælstof, fosfor og organisk stof. Projektet er støttet af FIUF midlerne under Ministeriet for Landbrug og Fiskeri med 5000000 kr
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/200101/12/2004