Organisatoriske forhold ved implementering af EPJ systemer (ORIES)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har som sit mål at analysere og udvikle metoder til at implementere EPJ systemer på afdelinger som ikke har været en del af en egentlig udviklingsproces af et EPJ system. Metoderne der ønskes udviklet fokuseres på de organisatoriske forhold, og tilgodeser brugernes forventninger i en tilpasningsproces af et standardsystem. Der arbejdes på en række delprojekter som hver især bidrager til vigtige aspekter af en implementeringsproces. 1. Undersøgelser af forandringsparathed i forbindelse med udrulning af EPJ-systemer 2. Den lokalt forankrede videns betydning for etablering af projektorganisation og brugerinddragelse 3. Arbejdsgangsanalyser som forudsætning for tilpasning og implementering af EPJ-systemer 4. Ændring af kompetencestrukturen ? anvendelse af e-learning Projektet finansieres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er forankret i Virtuelt Center for Sundhedsinformatik. (Christian Nøhr, Pernille Bertelsen, Anna Marie Høstgaard, Ole Busck)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200330/06/2003