Overordnede evalueringer – dimensioner i lydkvalitet

  • Zimmer, Karin (Projektdeltager)
  • Ellermeier, Wolfgang (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et udfordrende tema i forskning indenfor lydkvalitet er hvordan nye hidtil ukendte perceptuelle attributter, som bidrager til den overordnede evaluering, findes. For at gøre det kunne det, i stedet for at bede forsøgspersonerne om at udvide deres verbale repertoire, være værd bare at kræve, at forsøgspersoner skal lave meget simple sammenlignende bedømmelser, mens den underliggende dimensionelle struktur fra efterfølgende modellering af observatørernes opførsel bliver udledt. Denne fremgangsmåde blev brugt ved at præsentere et ret stort udvalg af 79 lyttere for alle mulige par af 12 miljøbestemte lyde udvalgt ud fra lydenes forskelligartetheder i psykoakustiske attributter. Bedømmelser af alle par med hensyn til den overordnede ubehagelighed blev analyseret i forhold til overensstemmelse med Bradley-Terry-Luce og den mindre restriktive "preference-tree" model. Den sidste model gav en gyldig repræsentation af de parrede sammenligningsbedømmelser og tillod konstruktion af en "ratio scale" af ubehagelighed. Desuden afslørede den, at denne attribut ikke kan anses for at være en-dimensionel. For øjeblikket bliver der udført medvirkende psykoakustiske analyser på lydene for at kunne finde de fysiske korrelater til dimensionerne identificeret af "choice-model" analysen. I stedet blev undergrupper identificeret, som kunne defineres ved deres (ikke-akustiske) påtrængenhed og lydstyrke. I undergrupperne med lave og høje lyde kunne vurderingerne af ubehag beskrives med stor nøjagtighed med instrumentale mål for lyd, nemlig psykoakustisk skarphed og hårdhed, hvoraf det sidste afviger i størrelse mellem de to grupper. (Centerkontrakt, med deltagelse af Christian Schmid)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005