Overskyldbestemmelse ved moler / Determination of wave overtopping of breakwaters

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ved design af moler er den tilladelige overskylsmængde i høj grad bestemmende for molens kronekote og dens tværsnitsudformning. Eksisterende formler for overskylsmængder dækker langt fra alle relevante konstruktionsudformninger og er i øvrigt meget usikre. Endvidere er de eksisterende anbefalinger for tilladelige overskylsmængder mangelfulde. Der gennemføres derfor, som led i EU projektet CLASH, modelforsøgsundersøgelser af overskyl af forskellige konstruktioner udsat for meget varierende bølgeforhold. Skalaeffekter undersøges, bl.a. ved sammenligning med prototypemålinger udført i England, Belgien og Italien. ( Hans F. Burcharth, Thomas Lykke Andersen, Peter Frigaard) Er afsluttet i 2002.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003