På vej mod en styrket læreplan i Kolding Kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet, tager afsæt i det kommunale arbejde med implementeringen af den styrkede pædagogisk læreplan. Projektet omhandler en interventions- og udviklingsdelen, samt et case-studie. Interventionsdelen består af A) et læringsforløb for faglige fyrtårne og ledelsen i dagtilbud, samt medarbejdere på forvaltningsniveau, B) Et kompetenceforløb for alle medarbejdere omkring ”Børns leg og eksperimenterende virksomhed”. Interventionsdelen tager afsæt i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan og følger de mål og pejlemærker, som er beskrevet i ”Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen Stærke Dagtilbud” (Børne- og socialministeriet, 2018).
Case-studiet har fokus på de udfordringer og muligheder, som dagtilbuddets praktikere og ledelse oplever, når de, som læreplanen og dagtilbudsloven foreskriver, skal arbejde med at etablere en evalueringskultur, der skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø (Børne- og socialministeriet, 2018; Dagtilbudslov, § 9, stk. 2 og 3).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201831/03/2021

Emneord

  • Læreplan
  • Læringsledelse
  • Dagtilbud
  • Kvalitet
  • Leg
  • Børneperspektiv