Projektdetaljer

Beskrivelse

Pædagoger i folkeskolen
Projektet har undersøgt, hvordan pædagoger i skolen opfatter deres opgaver, samarbejdet med lærere, og hvad deres holdning er til helt konkrete situationer med bl.a. inklusion. Metoden, der har været brugt, er den såkaldte vignetmetode samt fokusgruppeinterviews.

Undersøgelsen afdækker: hvordan pædagoger ansat i folkeskolen opfatter deres opgaver og rolle i folkeskolen, hvordan de vurderer pædagogiske spørgsmål vedrørende børns inklusion og læring, hvordan de synes, at pædagoger i folkeskolen bør handle i forhold til nogle af de praksisnære problemer, som de står over for eller kan komme til at stå over for i forbindelse med deres varetagelse af opgaver efter folkeskolereformen.

Nøgleresultater

1. Pædagoger er enige om hvordan nogle opgaver og problemer I Folkeskolen skal løses, men de er uenige om andre spørgsmål.
2. Urealistisk høje forventninger om enighed med kollegaer gør sig gældende for de pædagoger, der I forhold til et bestemt spørgsmål selv tilhører et holdningsmæssigt mindretal.
Undersøgelsen viser altså , at der eksisterer holdningsmæssige uenigheder eller splittelser blandt pædagoger i folkeskolen, som pædagogerne ikke selv er opmærksomme på. Undersøgelsen viser samtidig, at vignetmetoden kan bruges til at påvise disse uenighder og arbejde konstruktiv med dem.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201431/03/2016

Emneord

  • pædagoger
  • folkeskolen
  • lærere
  • samarbejde
  • inklusion