Pædagogiske veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

I Danmark står vi aktuelt i en situation, hvor antallet af børn og unge, der mistrives, stiger fra år til år. Vi kender ikke den fulde baggrund for udviklingen, men talrige undersøgelser peger på, at en af de væsentlige årsager skal findes i en læringskultur, hvor snævre præstationskrav er kommet til at fylde for meget. En kultur, der har betydning for ikke bare unges læring, men også deres trivsel og mistrivsel.

Med et nyopstartet udviklings- og forskningsprojekt, ’Pædagogiske veje til bedre trivsel i ungdomslivet’ ønsker vi at øge trivslen blandt unge gennem udvikling og afprøvning af trivselsskabende pædagogiske metoder, der mindsker en negativ præstationskultur. Metoderne skal styrke det faglige og sociale fællesskab blandt eleverne, så vi målrettet arbejder for at undgå at mistrivsel breder sig, og at flere unge havner på kanten af – eller helt udenfor – uddannelsessystemet.

Udviklings- og forskningsprojektet skal i sidste ende vurderes på, om elevernes trivsel er blevet forbedret på en måde, hvor de oplever at være blevet en del af positive fællesskaber, har mod på skolelivet og oplever større social og faglig trivsel.

Konkret vil udviklingen af de trivselsskabende pædagogiske metoder ske i tæt samarbejde med interesseorganisationer, lærere, ledere og elever på en række udvalgte skoler. Skolerne vil blive udvalgt på baggrund af et åbent call i vinteren 2022/23.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202231/10/2025