Parametrisk audioprocessering

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den grundlæggende ide i parametrisk audioprocessering er at repræsentere musik- og talesignaler gennem modeller, der beskriver signalerne i form af fysisk meningsfulde parametre og at processere disse parametre frem for det oprindelige signal. Herved opnås beregningseffektive metoder og abstrakt information kan uddrages. Målet med dette projekt er at finde parametriske modeller til eksempelvis analyse, komprimering og modifikation af musiksignaler. Projektet vil fokusere på identifikationen af modeller og metoder til at finde disses parametre. Kernen i projektet består i at udnytte forhåndsviden om musiske signalers oprindelse og struktur samt den menneskelige hørelse. Dette vil lede til mere effektiv komprimering samt muliggøre analyse af komplicerede blandinger af instrumenter. Metoderne og modellerne vil blive evalueret gennem den perceptuelle kvalitet af syntetiseret audio, estimatorernes statistiske egenskaber samt ved at sammenligne uddraget information med nedskreven musik.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200731/12/2008

Finansiering

  • Forskningsrådet for Teknologi og Produktion

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.