Partnerskaber mellem grundejere, erhvervsliv og kommune. Modeller for forpligtende og langsigtede partnerskaber mellem grundejere, erhvervsliv og kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udfordring
Mange by- og områdefornyelsesprojekter har ønsket at skabe og udvikle bylivet
gennem et styrket erhvervs- og handelsliv. Det er f.eks. gjort via opbygning af
partnerskaber og netværk mellem det eksisterende erhvervsliv. Erfaringen fra
disse udviklingsforsøg er, at det har været vanskeligt at organisere, udvikle og
fastholde et mere vedvarende engagement fra virksomhedsejernes side. Der
har været blandt andet følgende udfordringer:
– for sen start – mobilisering af virksomheder er ofte mere tidskrævende end
forventet,
– utilstrækkelig opmærksomhed på divergerende incitamenter,
– indsatserne har været for små og for lidt fokuserede,
– der har manglet en lokal brændende platform (f.eks. fraflytning/lukning af butikker
og andre virksomheder, store sociale udfordringer i lokalområdet), der
kan tydeliggøre nødvendigheden af initiativet,
– fravær af stabil driftskonstruktion til at føre arbejdet videre, uafhængigt af offentlig
byfornyelse.
Der er derfor behov for at se på erfaringer fra andre projekter, hvor etablering af
BID (Business Improvement Districts) eller tilsvarende partnerskaber, har haft
stor succes blandt andet ved at inddrage ejerne af de bygninger, hvor erhvervene
holder til. Grundejerne (privatudlejere, almene boligselskaber, andelsforeninger,
ejerforeninger) er en ressource og aktørtype, der har en særlig interesse
i, hvordan et mindre og geografisk afgrænset område udvikler sig. Et forpligtende,
langsigtet samarbejde mellem lokale grundejere og udlejere, butikker, og
andre virksomheder er desuden et stærkt middel til fremme af integration og
social mobilitet.
Projektidé
Projektets idé er, at udvikle modeller for bindende og langvarige partnerskaber
mellem grundejere, erhvervsdrivende og kommune i et geografisk afgrænset
område. Modellerne udvikles på baggrund af seks konkrete projekter, hvor
tre gennemføres i mindre/mellemstore byer og tre i København.
Lokale erhvervspartnerskaber har internationalt og i enkelte byer herhjemme
vist sig at være fremmende for at skabe lokalt ejerskab til byudviklingen, men
der er brug for at udvikle kompetencerne til etablering og drift af dem, både lokalt
og i kommunerne. Herudover er grundejerne en helt central aktør, da de
har en strategisk interesse i udviklingen af området, fordi udviklingen i nærområdet
påvirker bylivet, deres hverdag og i sidste ende også kan påvirke prisen
på deres ejendom. Alle case områderne der er med i projektet ligger i udsatte/
udfordrede byområder, men lokale erhvervspartnerskaber kan gavne mange
typer byområder - også velfungerende gader og kvarterer.
Der er flere udfordringer i forhold til udvikling af partnerskaber mellem tre så
forskellige aktører. Projektet er derfor opbygget om fire centrale temaer, som alle
skal adresseres, hvis etablering, udvikling og forankring af partnerskaberne
skal blive en succes:
2
1. Formaliserings-grundlag (kontrakt, lejekontrakter, forpligtelser)
2. Finansiering (fond, medlemskab, kommunalt tilskud, mikrolån)
3. Facilitering og ledelse (organisering, management, procedurer)
4. Mobilisering, integration og social mobilitet.

Nøgleresultater

En central del af projektet er udviklingslaboratorier, hvor der arbejdes med videndeling
og kompetenceudvikling om erhvervspartnerskaber blandt de deltagende
kommuner og områdefornyelser. Det diskuteres i dialog med de seks
områdefornyelser hvilke input der er brug for i de specifikke områder. I laboratorierne
kan, afhængigt af behov i det enkelte område, indgå kurser, analyser,
eksterne oplægsholdere, studieture mv. Laboratorierne har fire temaer:
– Formaliseringsgrundlaget for partnerskaber mellem grundejere, kommune og
erhvervsliv: Hvilke former for kontrakter, bindende aftaler m.m. kan benyttes,
fordele og ulemper ved forskellige modeller
– Finansiering: Hvilke finansieringsmodeller kan man anvende i forbindelse
med partnerskaberne (funding, medlemskab, kommunal støtte, låntagning
etc.)
– Facilitering og ledelse: Hvordan organiseres, hvem har hvilke roller, hvad er
kommunens opgave i partnerskabet, hvilke procedurer er nødvendige i partnerskabet?
– Mobilisering, integration og social mobilitet: Hvordan kan partnerskaberne
mobilisere forskellige grupper, og hvordan kan de medvirke til bedre integration
og social mobilitet?
Resultat
Projektet dokumenterer og formidler laboratoriernes modeludvikling og -
afprøvning, sammen med ny international viden om erhvervspartnerskaber. Det
sker dels direkte ved bl.a. en konference, dels med en håndbog, artikler i fagtidsskrifter
mv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201601/03/2018

Emneord

  • BID
  • Business improvement districts
  • HID
  • Lederskab
  • områdefornyelse
  • byfornyelse
  • erhvervsudvikling