Partnerskabs princippet - partnerskab under lup (ph.d. projekt)

 • Kristensen, Helle Hjortnæs (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Partnerskab er efterhånden et meget brugt begreb indenfor mange policy områder, som forsøger at involvere så mange partnere som muligt i implementeringen af et politikområde. Indenfor regional politik området stammer det fra et 'regelsæt' Kommissionen har fremsat som en ramme hvorunder medlemsstaterne skal implementere politikken. Partnerskab er en betingelse for at kunne få EU midler til at støtte regionale udviklingsprogrammer i medlemsstaterne. Princippet har eksisteret siden 1980erne, men er sidenhen blevet implementeret og forstået forskelligt mellem medlemsstaterne. Det interessante er så hvordan det 'virker' i virkeligheden? Hvordan forståes dette princip og hvilke partnere er med i partnerskabet? Hvorfor lige dem - hvad kan de tilføre partnerskabet  - og hvorfor er nogle udeladt? Hvem bestemmer hvem der er inde og hvem der er ude? Har sammensætningen af parnerskabet nogen betydning for hvordan den regional udvikling fungerer?

  Forskningsmæssigt og erfaringsmæssigt er der forskellige svar på disse spørgsmål, hvor mit projekt søger at gå længere ind til benet end der hidtil er gjort og finde et muligt svar på om ikke alle disse spørgsmål så nogle af dem. 

   

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200731/12/2009

  Finansiering

  • Spirit og Europæiske Studier

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.