Projektdetaljer

Beskrivelse

På ingeniøruddannelserne ’Bæredygtigt Design’(bachelor) og ’Sustainable Design’(kandidat) er der udviklet et læringskoncept og et studiemiljø inspireret af design og innovationsmijøer. Konceptet betyder bl.a ,at de studerende arbejder med problembaserede problemstillinger i Design Studios, hvor både forelæsninger og gruppearbejde foregår i samme lokale. Lokalet er indrettet med nicher, hvor de studerende i teams visuelt deler viden på væggen og hvor der i høj grad er fokus på samarbejde, tilstedeværelse og åbenhed.
Konceptet og studiemiljøet giver en høj studieintensitet og virker motiverende på de studerendes arbejdsindsats. Undervisere, vejledere og samarbejdspartnere er glade for fagintensiteten, da de synligt og løbende kan følge med i de studerendes læringsproces. De studerendes viden og data bliver tilgængeligt og der lægges vægt på fælles milepæls-præsentationer, hvor forventningerne til projektarbejdet afstemmes med vejledere og evt eksterne partnere.

Vi har erfaret, at der på flere andre studier på AAU netop er udfordringer med at få de studerende til at dele deres viden med hinanden, ligesom flere vejledere savner mere interaktion omkring projektarbejdet undervejs i semestrene.
Problemstillingen for projektet vil derfor være:

Hvad er det mere præcist ved studiemiljøet og læringsmetoderne, der gør konceptet på de to uddannelser succesfuldt og vil konceptet (eller dele deraf) kunne videreudvikles sammen med undervisere og studerende fra andre studier/studieretninger?

Første del af projektet vil være en analyse af, hvad det mere præcist er for nogle virkemidler og læringsmetoder, der er i spil og hvordan disse medvirker til progression i de studerendes motivation, læring og kompetencer. Hvad er det den visuelle vidensdelings-arbejdsform gør for studieintensiteten og deres teamwork, og hvilken betydning har de materielle artefakter som ’vægge’, ’plancher’, ’arbejdsblade’, mock-ups mm i denne sammenhæng?
Anden del af projektet vil fokusere på, hvordan man gennem formidling, co-design og brugerinddragelse, kan arbejde med at synliggøre dette PBL-koncept til nogle af de mere traditionelle/klassiske studiemiljøer.
I sidste del af projektet, vil vi facilitere co-designprocesser sammen med de interesserede studieretninger.
Kort titelPBL & Visualisering
StatusIkke startet