Person og Profession

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et udvikliklings- og forskningsprojekt, organiseret af Netværk Frederiksberg. Det består af fire mellemlange professionsuddannelser på Frederiksberg: Diakonissestiftelsen, Frøbelseminariet, Frederiksberg Seminarium og Den Sociale Højskole. Formålet med projektet har været en undersøgelse af, hvordan professionelles personlige kompetencer indenfor disse uddannelser er med til at bestemme kvaliteten af den professionelles ydelse. Lektorer fra de fire uddannelser har sammen med professor Per Fibæk Laursen, DPU skitsereret rammerne for projektet. Forskere fra RUC, KU og undertegnede har bidraget med oplæg og diskussioner undervejs. Den første fase af projektet blev afsluttet i januar 2003 med en konference på Den Sociale Højskole på Frederiksberg under titlen ?Person og Profession?. I tilknytning hertil udgav netværket antologien: Weicher, I. & Fibæk Laursen, P. (red.). Person og Profession ? en udfordring for socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger. Værløse: Billesø & Baltzer. Jeg bidrog med oplæg på konferencen og en artikel til antologien: ?Hjælper mellem fag-person, relation og kontekst ? refleksioner over fortid, nutid og fremtid?.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200131/01/2003