Personafstemt musikalsk interaktion i demensomsorgen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Person Attuned Musical Interaction in Dementia Care: Despite the progression of dementia, a person’s need to relate to another human being remains. Not meeting this need may cause behavioural and psychological symptoms which may result in pharmacological interventions. The carer’s task is to pick up communicative signals from the person and respond back in a way that gives meaning and context. In order to provide such person-centred care, it is important to explore and map gestures, expression and non-verbal signals that take place in mutual communication between persons with severe dementia and their caregivers. The Velux Foundation is funding a research group at Aalborg University that will collaborate with people with dementia, caregivers, music therapists and psychosocial researchers in dementia care to identify the core components for successful interactions. The group will develop and evaluate manuals for “person-attuned interaction” to be implemented in daily care, with specific focus on the role of music and musical components such as rhythm and timing.

Lægmandssprog

Det menneskelige behov for at indgå i relationer er stadig essentielt, selvom en person rammes af demens. Hvis dette behov ikke mødekommes, kan det føre til adfærdsmæssige og psykologiske symptomer på demens og anvendelse af psykofarmaka. Det er omsorgsgiveres opgave at aflæse svært demensramtes udtryk og svare tilbage på en måde, som giver mening og sammenhæng. For at kunne udøve en sådan person-centreret omsorg er det vigtigt at udforske og kortlægge de nonverbale kommunikative elementer (gestik, mimik og stemmeføring), som er i spil i en gensidig kommunikation. I samarbejde med demensramte, omsorgsgivere, musikterapeuter og forskere
i psykosociale metoder vil projektet identificere grundelementer for vellykkede interaktioner. Projektet vil udvikle og evaluere metoder (manualer) til ”personafstemt musikalsk interaktion”, som kan implementeres i den daglige omsorg, særligt med fokus på musikalske kommunikative komponenter såsom rytme og timing.
Kort titelPerson Attuned Musical Interaction in Dementia Care
AkronymPAMI
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201530/11/2022

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.