Projektdetaljer

Beskrivelse

Har det overhovedet postmoderne relevans at tale om individers personlighed, temperament eller om personlighedsfaktorer? Findes personligheden eller konstrueres den løbende med konsistens udelukkende i forhold til enkeltpersoner? Hvad viser tilgængelig empiri? Forskersamfundet har i senere år fremlagt en lang række resultater der understøtter en fem faktor personlighedsteori ligesom kritiske røster har rejst sig. Data indsamlet med f.eks. instrumenter baseret på BIG FIVE eller Five Factor Model kan lægge op til en diskussion af validitet og reliabilitet og der kan sættes spørgsmålstegn ved personlighedsbegrebet?
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …