PhD Project: Fremtidens Træhus - Projekt for arkitektonisk kvalitet i industrialiseret træhusbyggeri

  • Wraber, Ida Kristina (Projektdeltager)
  • Fisker, Anna Marie (Andet)
  • Kirkegaard, Poul Henning (Andet)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle et industrialiseret træboligbyggeri, der tilfredsstiller behovet for den individuelle almene bolig med arkitektonisk kvalitet og som kan tilvejebringes som masseproducerede løsninger til attraktive priser.

Boliger, og den gode boligkvalitet har gennem historien været arkitektens fornemmeste opgave. Et eksempel i arkitekturen på en begavet anvendelse af industrielt fremstillede komponenter til et boligbyggeri er Charles og Ray Eames House i Californien fra 1940erne. En enkel konstruktion af stålprofiler og en disciplineret plan giver en robust orden, der kan klare variation i form af balkoner, trapper, og sammenstillinger af byggemarkedets forskellige komponenter uden at gå i opløsning. Utzon's Espansiva byggesystem fra slutningen 1960erne var et andet forslag til industrialiseret boligbyggeri, hvor der var en iboende arkitektonisk kvalitet.

Siden disse innovative forslag til en form for industrialiseret boligbyggeri, har byggeriet fået en praksis, hvor præfabrikerede elementer til etagedæk og bærende bagmure sammen med færdige badeværelseskabiner, køkkeninventar, vinduer og lette delsystemer til skillevægge og nedhængte lofter anvendes uden at volde problemer. Denne industrialisering kan føre til en forsimpling og til masseproducerede huse til lav pris, hvilket må anses for værende positivt, desværre er det ofte tilfældet at formgivningen, den arkitektoniske kvalitet, snævert bestemmes af produktionssystemet, som det desværre skete med mange af 60ernes og 70ernes byggerier.

Der eksisterer i dag en stor udfordring i at få løst dilemmaet mellem at kunne lave individuelle unikke dyre boliger med en arkitektonisk kvalitet og masseproducerede lavpris boliger, hvor arkitektur er tilføjet som en form for udvendig staffage. Det vil sige nye boligtyper, hvor man ud over at øge produktiviteten, også sikrer sig arkitektoniske kvaliteter: Mere rummelige og mere fleksible boliger, mere komfort, mere bæredygtige løsninger og nye udtryksmuligheder, som tidligere hvor Eames's og Utzon's nyudviklede datidens byggesystemer.

Projektet laves i samarbejde med Hjem as.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/07/200630/06/2009

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.