PhD Project: Kompositte skalkonstruktioner lavet af højstyrkebeton og stålplader

  • Nezhentseva, Anastasia (Projektdeltager)
  • Andersen, Lars Vabbersgaard (Andet)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I disse tider er der øget fokus på vedvarende energikilder. I Danmark er der specielt fokus på havbaserede vindmøller, da disse ikke vil skabe store gener for omgivelserne og befolkningen. Der er store forventninger til udviklingen af havbaserede vindmøllefundamenter, da disse repræsenterer 1/3 af de totale omkostninger for en havbaseret vindmøllepark.Bøttefundamentet er en innovativ fundamentstype, som stadig er under udvikling. Fordelene ved dette fundament er dets relative simple installation samt mulighederne for demontering. Traditionelle havbaserede konstruktutioner, herunder bøttefundamentet, er lavet af stål med en omfattende svejsnings- og samlingsproces, hvilket både besværliggør og fordyrer arbejdsprocessen. Det vil derfor være en fordel at finde et materiale, der muliggør en billigere og lettere produktion, uden at det går på kompromis med fundamentets styrke og stivhed.

Der findes detaljerede standarder og normer for offshore konstruktioner, som er lavet af stål. Som et alternativ til stål, foreslås en sammensat konstruktion af forholdsvis tynde stålplader og højstyrkebeton –kompakt forstærket komposit (CRC). Dette ph.d.-projekt vil undersøge om dette sammensatte materiale kan benyttes til bøttefundamenter, og om dette vil være økonomisk fordelagtigt. På nuværende tidspunkt anvendes højstyrkebeton til forstærkning af stålbroer samt ”forbindelse” eller ”samling” af tårn og fundament af offshore vindmøllekonstruktioner. Manglen af standarder og normer på området omkring sammensatte stål- og betonkonstruktioner gør, at skalelementer anvendes i et yderst begrænset omfang.Sammenhæng mellem lagene i den sammensatte skalkonstruktion er det centrale fokus for dette ph.d.-projekt. Stålet og betonen er limet sammen, så materialet har gode materialegenskaber, når det udsættes for træk, tryk samt bøjning. En grundig analyse af skalkonstruktioner bygget af den foreslåede stål-beton-komposit kræver anvendelse af computer-baserede beregningsmodeller. I dette projekt udvikles en elementmetodemodel, som er kaliberet ved eksperimentelle test. Der foretages en sammenligning med en model baseret på antagelsen om en perfekt sammenhæng mellem de to materialer. For at undersøge både træk og tryk i betonen benyttes en plastik i denne undersøgelse.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200931/08/2012

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.