PhD project: Mobilities in Rural Outskirts

  • Vestergaard, Maria Quvang Harck (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d. projektet har udgangspunkt i den problemstilling, der for alvor fik omtale i medierne fra foråret 2010, omkring affolkning af yderområder og centralisering af offentlig institutioner. Afhandlingen undersøger denne problemstilling fra et mobilitetsperspektiv, hvor der både er fokus på fysisk transport, virtuel mobilitet og oplevet mobilitet og således omhandler det både de daglige mobilitetsudfordringer (pendling, fritidsaktiviteter etc.) såvel som de til turismeerhvervet tilknyttede udfordringer. Ph.d. projektet kortlægger mobilitetsvaner og undersøger mobilitetsudfordringer og potentialer. Nationalpark Thy anvendes som case, hvor statistiske data, spørgeskemaundersøgelser med dels beboere og turister samt interviews og turdagbøger med en række udvalgte beboere udgør datamaterialet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201128/02/2014