PhD Project: Probabilistic Design of Wind Turbines

Projektdetaljer

Beskrivelse

Ph.d.-projektets emne er ”Probabilistic Design og Wind Turbines”, og formålet med projektet er at udvikle stokastiske modeller til pålidelighedsbaseret design af vindmøller. Probabilistisk design anvendes normalt kun til ”one of a kind ” produkter såsom broer, offshore platforme mm. Idet vindmøller er serieproducerede maskiner, vil metoder til probabilistisk design blive videreudviklet til denne problemstilling.Projektet tager udgangspunkt i følgende fire hovedområder:

- Opstilling af probabilistiske metoder

- Undersøgelse af det optimale sikkerhedsniveau for vindmøller

- Undersøgelse af de probabilistiske metoder i forhold til forsøgsresultater

- Kalibrering af partialkoefficienter ud fra forsøgsresultaterOpstilling af probabilistiske metoder omhandler behandlingen af usikkerheden på de indgående parametre såsom styrker, laster og modelusikkerheder. Desuden foretages en udvælgelse af de mest kritiske svigthændelser, som undersøges nærmere i den resterende del af projektet.Undersøgelsen af det optimale sikkerhedsniveau for vindmøller tager udgangspunkt i de relevante interessenter på vindmølleområdet såsom samfundet, producenter og ejere. Ud fra de enkelte interessenters interesser (primært økonomiske og samfundsmæssige) fastsættes et optimalt sikkerhedsniveau for den enkelte interessent.Undersøgelsen af de probabilistiske metoder i forhold til forsøgsresultater omhandler en undersøgelse af overensstemmelsen mellem de probabilistiske metoder og forsøgsresultater. Ud fra dette foretages en justering af de probabilistiske metoder i forhold til forsøgsresultaterne.Kalibrering af partialkoefficienter ud fra forsøgsresultater omhandler en gennemregning af mest karakteristiske svigthændelser, samt en fastsættelse af hvilke partialkoefficienter der skal anvendes ved deterministisk design. Disse partialkoefficienter sammenholdes partialkoefficienter i gældende normer og standarder indenfor området.StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200704/12/2010

Finansiering

  • <ingen navn>

Emneord

  • 2010 DCE Ph.d projects
  • Reliability Estimation
  • Wind Turbines
  • Load Extrapolation
  • Wind Turbine Blades

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.