PhD Project: Wood House of the Future

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle et træhusbyggeri via et passivhus koncept, der tilfredsstiller behovet for den individuelle bolig med arkitektonisk kvalitet, der fastholder og udvikler et nordisk formsprog, som gør disse træhuse unikke og kombinerer et godt indeklima med et lavt energiforbrug.
Træhusbyggeriet har de senere år haft en stor udvikling, idet mange forskningsprojekter og prøvebyggerier har skabt klarhed vedrørende velkendte problemstillinger ved træbyggeri som brand, fugttransport og lydisolering samt det at bygge i højden. Der findes nu flere måder at bygge træhuse på som f.eks. at bygge på stedet og tilpasse konstruktionerne direkte på byggepladsen, eller man kan benytte sig af præfabrikerede træelementer. Bl.a. har anvendelsen af massive træelementer haft en stor interesse. Senest er der også begyndt at være en nyudvikling i det man kunne kalde containerteknologien, hvor dele af byggeriet kommer færdigfremstillet i volumener. Det kan være rumstore kassetter eller hele boligsektioner. Udover forskellige måder at bygge et træhus på, er der også variations-muligheder i hvor stor en udstrækning hele huset skal være af træ. I en stor udstrækning er de seneste års udvikling i træhusbyggeriet sket på det konstruktive område, træhuse opført i et formsprog som en mere eller mindre præcis udgave af "moderne" dansk/nordisk klassisk arkitektur i traditionelle træmaterialer. Træ har også en renæssance inden for anvendelse i bygninger pga. de nye skærpede krav til bygningers energiforbrug, hvor bygninger skal opføres med lave U-værdier og kuldebroer. I forhold til træs styrke- og stivhedsegenskaber, er varmeledningsevnen meget lav, hvilket gør det særdeles velegnet i lavenergikonstruktioner som f.eks. passivhuse og huse opført som lavenergibygning klasse 1 og 2 ifølge det nye energitillæg til Bygningsreglementet (trådt i kraft pr. 1. april 2006).  Ved at gøre et træhus tæt og højisoleret med ubetydelige kuldebroer kan driftsomkostningerne minimeres og livscyklusomkostningerne til drift og vedligeholdelse kan endvidere minimeres, hvorved bygningen i alt får meget lave livscyklusomkostninger og en miljøbelastning under gennemsnittet på almindelige lavenergihuse.
Proejektet laves i samarbejde med Skagen Nordstrand.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200727/07/2012

Finansiering

  • <ingen navn>
  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.