Ph.d.-projekt: Bæredygtighed og sund spisning på skoler

  • He, Chen (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den europæiske skolemad system er under forandring, en forandring der er blevet kaldt den europæiske skolemad revolution af Morgan & Sonnino (2008).

Forandringen består af to afgørende søjler/indsatsområder; 1) Krav til sundere kostvaner; 2) Flere økologiske fødevarer. Denne forskning har undersøgt, hvordan disse to faktorer påvirker hinanden. Forskningen antager at der kan være en synergistisk interaktion mellem dem. Med andre ord undersøges om økologiske strategier for skolemaden har potentiale til at fremme sundere kostvaner blandt børn og unge. Forskningen blev udført ved at anvende skolemad koordinatorer fra de offentlige primære/sekundære skoler (børn 6 til 15 år) i Danmark, Tyskland, Finland og Italien som respondenter i et internet spørgeskema. Undersøgelsen blev først gennemført i Danmark, og derefter i de andre tre lande. Spørgeskemaet blev oversat, og tilpasset kulturerne og indeholdt spørgsmål til holdninger, politiker og serveringspraksis i økologiske fødevarestrategier og fremme af sund mad.

Resultaterne tyder på, at skoler med økologisk mad har tendens til i højere grad at udvikle og have organisatoriske miljøer, som virker mere støttende med henblik på at fremme sunde kostvaner, end blandt skoler med en konventionel madordning. Men resultatet viste kun signifikans for Danmark og Italien, mens undersøgelsen i Tyskland kun viste delvis signifikante resultater, og i Finland var der ingen forskel eller modsatrettede tendenser. Resultaterne viser at skolemad revolutionen er drevet af to forskellige dagsordner, men at der samlet set er en øget opmærksomhed på ernæring og bæredygtighed, som begge synes at være vigtige elementer i økologiske forandringsprocesser. Hertil kommer, den sidste del af projektet, der består i at måle hyppigheden i indtag af fødevarer blandt eleverne i udvalgte økologiske skoler og ikke-økologiske skoler, via kostspørgeskema (FFQ) og interviews. I denne del af forskningen, vil undersøgelsen kun blive udført i den danske offentlige folkeskole hvor forsknings-objektet er eleverne på 6. klassetrin.

Målet er at afdække hvorvidt en bæredygtig indkøbspolitik og brugen af økologiske fødevarer i skolemaden, resulterer i at børn tilegner sig sundere spisevaner. Såfremt en korrelation kan påvises, vil hypotesen blive styrket fra et "forbruger" niveau.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200901/06/2012