Ph.d. projekt: Den fleksible dannelse! Virksomhedens akademi som kontekst for social differentiering

  Beskrivelse


  Jeg forsker i social differentiering, dannelse og praksisnær kompetenceudvikling som følge af globaliseringsprocesser, liberaliseringer i markedet for uddannelse og læring, samt diskurser relateret til livslang læring. Virksomhedens akademi ses som en manifestation af disse betingelser, og forskningen har primært fokus på sociale differentieringsprocesser her. Virksomhedens akademi undersøges videre i et historisk perspektiv på dannelse i samfundet, herunder hvilke betydninger som praksisnær kompetenceudvikling har for individet i et karriereperspektiv, samt hvilke innovative potentialer virksomhedens akademi rummer i forhold til privatiseringer af offentlig uddannelse i Danmark.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/200603/08/2009

  Finansiering

  • <ingen navn>