Ph.d.-projekt: KVALITET I DAGTILBUD - OM UDVIKLING AF PÆDAGOGISK KVALITET OG AF PÆDAGOGENS PROFESSIONELLE KOMPETENCER

 • Næsby, Torben (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet vil undersøge om og i givet fald hvordan kompetence- og udviklingsaktiviteterne i LP-metoden fører til fornyelse af de deltagende pædagogers praksis og til forandringer i det pædagogiske miljø. Det er altså spørgsmålet, om den nye viden, deltagerne i LP-projektet udvikler, kan omsættes til udvikling af det pædagogiske miljø, når der ved brug af LP-metoden nok udarbejdes handlestrategier men ikke metoder for udvikling af praksis, og når disse mulige innovationer møder modstand fra hverdagens rutiner

  Metodisk anlægges der en mixed-methods tilgang, hvor LP-data skal tilvejebringe et overblik over hvilke strategier og tiltag, der vælges af de deltagende dagtilbud. Det suppleres med interviews og observationsstudier i udvalgte dagtilbud.

  Hovedvejleder: professor Lars Qvortrup
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201231/12/2014

  Emneord

  • Kvalitet i dagtilbud
  • Formanalyse
  • Distinktionsteori
  • Interaktionisme
  • Abduktion
  • LP-modellen
  • Professionsuddannelse
  • Professionsudvikling
  • Uddannelse
  • Dagtilbud
  • Dagtilbudspædagogik
  • Inklusion