Ph.d.-projekt: Læring i bevægelse - Mellem undervisningskontekst og organisatorisk praksis

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Der er ganske givet mange kursusdeltagere, der har oplevet at vende tilbage til deres arbejdsplads efter et spændende kursus, hvorefter hverdagen langsomt tager over. De nye idéer, redskaber og teknikker, man lærte på kurset, og som virkede så umiddelbart indlysende og brugbare i udannelseskonteksten, viser sig svære at integrere i arbejdskonteksten.  Ph.d.-projektet fokuserer på begreberne transfer, undervisning og læring. Projektets primære fokus omhandler spændingsfeltet mellem undervisningskontekst og praksisudfoldelse. Dette felt søges primært belyst gennem en undersøgelse af Masterstuderendes læring og omsættelse af læringen i deres arbejdsmæssige kontekst. I projektet følges tre årgange fra januar 2009 til januar 2012. Projektet omfatter både kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetodikker.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200901/01/2013

  Finansiering

  • <ingen navn>