Ph.d.-projekt: Nettet fanger. Multimodale tekster, feedback og læring i danskfaget i udskolingen

 • Christensen, Vibeke, (Projektdeltager)

  Beskrivelse

  Folkeskolens arbejde med tekster i dansk bygger på et bredt tekstbegreb. I takt med den digitale udvikling opstår nye teksttyper, der er kendetegnet ved mulighed for at kommunikere gennem forskellige modaliteter, f.eks. skrevet tekst, billede og lyd. I danskfaget arbejdes der både receptivt og produktivt med tekster. Forskning viser, at feedback er af afgørende betydning for elevers læringsudbytte. Det interaktive element i nogle digitalt formidlede tekster muliggør nye respons- og feedbackformer.

  Projektet undersøger sammenhængen mellem feedback og arbejde med digitalt formidlede multimodale tekster i danskfaget i udskolingen. Projektet har til hensigt at bidrage til udviklingen af danskfagets digitale tekstdidaktik. Endvidere vil projektet udvikle kendetegn på og principper for god feedback ift. digitale tekster, evt. tilpasset forskellige elevgrupper.

  Hovedvejleder: professor Lars Qvortrup, AAU
  Bivejleder: Tanja Miller, UCN
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201231/12/2014