Ph.D. Projekt: Vision og virkelighed i byens udvikling og omstilling

  • Braagaard Harders, Anne Katrine, (Projektdeltager)
  • Elle, Morten (Andet)
  • Buch, Anders, (Andet)

Beskrivelse

Virkeligheden går sjældent efter planen - det er såmænd ikke et problem i sig selv, men det bliver et problem, hvis det betyder at virkeligheden undergraver intentionerne og mulighederne for det fælles bedste. Den såkaldt 'bæredygtige by' er et eksempel, der ofte forsøges skabt med ambitiøse visioner i sinde, men hvor realiteterne gør det nødvendigt at skrælle visionerne lag for lag efterhånden, som de skal realiseres. Ofte med økonomi og kortsigtede (forestillinger om) behov for øje. Hvordan kan vi forstå dette fænomen og hvor er potentialerne for at opnå et incitament for fx bæredygtighed, der holder hele vejen fra vision til virkelighed?

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan visioner for byens udvikling og omstilling 'oversættes' hele tiden, når de omsættes til virkelighed i et byudviklingsprojekt. Med andre ord kan dét, der var vigtigt i visionerne, have anden betydning i planerne og igen en helt tredje betydning i realiseringen af planerne. Byplanlægning er ikke længere kun for planlæggerne. I dag er der mange forskellige aktører - offentlige og private - involveret i denne proces. Alle med forskellige baggrunde, forestillinger, positioner og interesser, og de interagerer i forskellige sammenhænge og under forskellige omstændigheder. Det skaber en lang række - ofte lukkede - rum, hvor der forhandles og tages beslutninger, som kun en udvalgt gruppe aktører er involveret i og som ikke nødvendigvis styres af visioner og planer. Udover at det kan være et demokratisk problem, så er det i disse rum at bæredygtighedens skæbne i virkeligheden afgøres. Og her kommer der mange dilemmaer i spil: hvad er fx incitamentet for den mest bæredygtige løsning, hvis det er på bekostning af forretningen eller et personligt politisk ønske? Det er dét jeg undersøger i min afhandling.

Jeg bruger Carlsberg Byen som empiri. Et aktuelt byudviklingsprojekt med ambitiøse visioner for bæredygtighed. Det skal ikke ses som en 'best/worst case' men som ét eksempel ud af mange på, hvad der er på spil i sådan et projekt, hvad omstændighederne kan betyde for hvordan visionerne oversættes og omsættes og hvad det betyder at forskellige aktører er involveret på forskellige måder. Mit formål er altså at skabe større forståelse for fænomenet og pege på, hvor der kan eksistere potentialer for at opnå en mere bæredygtig omstilling af vores byer og samfund.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201013/08/2014