PhD - Undersøgelse af vidensbehov og udvikling af værktøj, til at støtte driftspersonalets indsats for at forebygge og håndtere skimmelsvampesager i lejeboliger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i skimmel.dk’s flerårige arbejde med at formidle viden og best practice til driftspersonalet. Skimmel.dk er en veletableret formid-lingsplatform i stadig udvikling, hvor der trækkes på hele SBi’s videnbase. Det er i særlig grad den beboerrettede del, der bliver flittigt brugt. Vi har dog erfaret at den driftsrettede formidling, i nogle tilfælde, har svært ved at nå målgruppen og blive omsat til handling i praksis. Samtidig ser vi mange steder en ændring i drift af lejeboliger i retning mod store centrale driftsorganisationer eller egentlig outsourcing af drift. I den sammenhæng er der et behov for at undersøge måder at indsamle driftspersonalets lokale viden og praksis, og hvordan denne ind-samlede viden kan gøres robust overfor organisatoriske ændringer. Dette pro-jekt ønsker at undersøge, hvordan et værktøj kan designes til både at gøre vo-res forskningsbaserede viden mere brugbar for den udførende driftsperson og samtidig opsamle lokal viden, så den ikke går tabt i en eventuel omstrukture-ring. Målet er, at dette værktøj skal kunne hjælpe driftspersoner både i private og almene udlejningsejendomme med at danne overblik i komplekse skimmel-sager, vælge den rette indsats og kommunikere godt med beboerne.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond

Nøgleresultater

Projektet er afsluttet med succesfuldt PhD forsvar. Det var ikke muligt indenfor projektets rammer at udarbejde et egentligt værktøj. Projektet har dog resulteret i et solidt grundlag for sådan et værktøj. Arbejdet fortsætter i et nyt projekt hvor værktøjet vil blive færdigudviklet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201725/10/2021

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

  • Bygningsdrift
  • beboersamarbejde
  • Skimmelsvampevækst
  • Adfærd