Projektdetaljer

Beskrivelse

Der er ca. 330.000 sundhedsrelateret 112 opkald i Danmark om året. Ca. 36% af opkaldene kommer fra borgere med en historik med psykisk lidelse. Et nyligt studie viser, at denne gruppe af borgere afsluttes oftere i telefonen, når de ringer 112, og at de har oftere en akut hospitalskontakt eller genhenvendelse til 112 kort tid efter, at de er afsluttet i telefonen. Det tyder på, at de ikke har fået den hjælp, de havde behov for. Vi ved ikke, hvorfor disse borgere ikke får den rigtige hjælp. Vi vil derfor skabe systematisk viden om kommunikationsmønstre og deres sociale konsekvenser i alarmopkald med borgere med psykisk lidelse fra et kommunikationsteoretisk perspektiv. Viden skal bruges til at skabe øgede kommunikative handlemuligheder for de sundhedsfaglige visitatorer til støtte i dialogen med borgere med psykisk lidelse i 112 opkald.

Projektet er en Seedfunding projekt rettet til at udarbejde en fælles ansøgning ”lighed i adgang til akut hjælp” til Velux Fondens HUMpraksis program 2022. Ansøger er den Præhospitale Virksomhed og Institut for Kommunikation og Psykologi fra Aalborg Universitetet. Midlerne er bevilliget af Velux Fonden i forbindelse med udvælgelse af projektet til at indsende en fuld ansøgning.

Som en del af ansøgningen gennemføres et pilotstudie. Pilotprojektet vil lave en tentativ samtaleanalyse af lydfiler fra udvalgte 1-1-2 opkald for at opnå viden om disse opkald ud fra et kommunikationsteoretisk perspektiv samt opnå metodiske erfaringer med at udvælge og arbejde med denne type af data. Pilotstudiet vil bidrage med ny viden om kommunikative mønstre i 1-1-2 opkald samt give indblik i muligheder og udfordringer ved at lave samtaleanalyser af 1-1-2 opkald.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/202231/08/2022

Samarbejdspartnere

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.