Pilotprojekt – Problembaseret Læring (PBL) på Suldrup Skole

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at støtte lærere og ledere på Suldrup skole med at integrere PBL pædagogik på alle klassetrin. Der ydes støtte til udvikling af den pædagogiske strategi og konkrete tiltag samt didaktiske aktiviteter.
Deltagere: I projektet indgår lærere, pædagoger, skoleleder (ca. 30-35 medarbejdere). Derudover deltager forskere fra Aalborg Universitet med særlig viden om PBL, skoleområdet samt medarbejderudvikling.
Opstart og løbetid: Projektet vil løbe over en periode på 1 uge 26 2021. uge 26 2022

Nøgleresultater

Projektet er et pilotprojekt som skal skabe viden om hvilke tiltag der er virksomme for undervisere og skolen som helhed forud for en projektansøgning, som retter sig mod hele skoleområdet i Rebild kommune. Der er således fokus på at udvikle praksis på Suldrup skole samt evaluere de tiltag der iværksættes i den forbindelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato21/06/202126/06/2023