AkronymROSA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/201931/12/2019