Plandatas organisering

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet retter sig mod organisering og strukturering af plandata med henblik på opnåelse af en tværsektoriel anvendelse af plandata, der indsamles og lagres i forskelligt regi ? stat, amt og kommune. Fokus i projektet er rettet mod en definitionsmæssig afgrænsning af emneområdet ?plandata? samt opbygning af en datamodel for strukturering og organisering af plandata. I forhold hertil behandles bl.a. følgende emneområder: geografisk relatering af plandata, definition af registreringsenheder, struktur for lagring samt udveksling af data og identifikation registreringsmyndighed. Endelig behandler projektet principper for distribution af plandata via Internettet. Projektets hidtidige resultater er synliggjort i rapporten ?Plandata i Danmark? udgivet i regi af Erhvervs- og Boligstyrelsen. (Bent Hulegaard Jensen; eksterne partnere)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013