Planlægning mellem industrielle virksomheder i netværk

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Udviklingen mod øget kundetilpasning og outsourcing betyder, at danske virksomheder bruger mange ressourcer på koordinering med kunder og leverandører. Det gælder eksempelvis i forbindelse med ordreafgivelse, ændrede produktspecifikationer og/eller ændrede terminer. Internt giver det også en mere kompleks planlægning, og mange små og mellemstore virksomheder har derfor svært ved at opstille realistiske tidsplaner, som afspejler den aktuelle ordresituation. Målet med PLUS projektet har været at opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne i produktionen og administrationen samt en bedre leveringssikkerhed og en øget medarbejdertilfredshed. Målet er opnået gennem bedre ekstern koordinering mellem virksomhederne samt bedre intern koordinering, bl.a. ved anvendelse af IT-værktøjer til informationsudveksling og planlægning.Der deltager 14 virksomheder i projektet, organiseret i 3 produktionsnetværk omkring virksomhederne H S Hansens Fabrikker A/S, Dolle A/S og Pumac A/S. Projektet har dels bestået af et udviklingsarbejde i de enkelte virksomheder, dels et udviklingsarbejde på tværs af virksomhederne og endelig seminarer om fælles temaer for virksomhederne. Ud over Institut for Produktion på Aalborg Universitet har Institut for Driftsøkonomi og Logistik på Handelshøjskolen i Århus og de Teknologiske Informationscentre i hhv. Viborg, Ringkøbing og Nordjylland deltaget. Hans-Henrik Hvolby har været projektkoordinator.Der er i forbindelse med projektet udgivet 3 foldere • Produktkonfigurering og modellering af produktfamilier• Internetbaseret informationsudveksling i forsyningskæden• Informationssystemer - strategi, kravspecifikation og vurdering af investeringer som kan rekvireres ved henvendelse til Lis Bach (i9lb@iprod.aau.dk) eller downloades i en pdf-udgave fra www.misg.aau.dk/plus.Projektet er gennemført fra maj 2003 til maj 2005. Projektets samlede budget var på 6,8 mio. kr. og var støttet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med 2,9 mio. kr. via IT-korridoren.(Hans-Henrik Hvolby, Institut for Produktion, AAU)
  AkronymPLUS
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/11/200501/11/2005

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.