Policydannelse og -implementering i Danmark

  • Larsen, Flemming (Projektdeltager)
  • Ingemann, Jan Holm (Projektdeltager)
  • Jespersen, Peter Kragh (Projektdeltager)
  • Lassen, Morten (Projektdeltager)
  • Hansen, Karin (Projektdeltager)
  • Dalsgaard, Lene (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at beskrive og analysere de specielle træk ved den måde politik dannes, implementeres og udvikles på i Danmark gennem analyse af udvalgte politikfelter. Der skal for et internationalt publikum etableres beskrivelser og forklaringer på, hvorfor politikker er blevet udviklet, som de er. Dermed indgår historiske og systematiske analyser en alliance i studier, hvor der søges efter det særlige danske "DNA-mønster" for politikdannelse og implementering. Findes der en særlig "policy-style", som kan findes på tværs af politikfelter, eller er der tale om specifikke problemløsningsmåder? Og hvordan viser spændinger i politikudviklinger sig på de forskellige felter? ? Projektet er delvist et fællesskrivningsprojekt og afsluttet med bogen: Henning Jørgensen: Consensus, Cooperation and Conflict. The Policy-Making Process in Denmark, Edward Elgar Forlaget, Cheltenham, 2002.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …