Political equality and voting matters

Beskrivelse

Fra UFM:
Projektbeskrivelse: Dette projekt omhandler filosofiske og samfundsrelevante spørgsmål vedrørende politisk lighed og stemmeafgivning ved demokratiske valg. Projektet har som en grundlæggende antagelse ideen om, at der i en retfærdig stat skal herske politisk lighed. Staten skal, med andre ord, behandle alle sine borgere ens. Hvilke implikationer har denne antagelse med hensyn til fire vigtige spørgsmål relateret til stemmeafgivning: 1) Er det moralsk acceptabelt at offentliggøre exit poll resultater? 2) Bør alle stemmer tælle med lige megen vægt? 3) Bør det være hemmeligt, hvad den enkelte vælger har stemt? og 4) Bør der være software tilgængelig, såkaldte ”Voting Advice Applications”, der ud fra input fra den enkelte vælger om hvilke politiske synspunkter hun har, kan give vedledning om, hvilket parti, der bedst repræsenterer disse synspunkter? Projektet består af fire under-projekter, der hver især forsøger at besvare et af de ovenstående spørgsmål ud fra projektets grundantagelse. Det er en central arbejdsteori for projektet, at en del populære antagelser om, hvad politisk lighed indebærer med hensyn til, hvordan et retfærdigt valgsystem ser ud, er fejlbehæftede. Projektet vil således afdække om staten kan siges at behandle alle sine borgere ens selv om den tillader offentliggørelsen af exit poll resultater, tillader at nogle vælgeres stemme tæller mere end andres, gør valghandlingen offentlig og afviser at være med til at finansiere eller udbrede adgangen til Voting Advice Applications.
Kort titelPolitical equality and voting matters
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/201731/08/2021