Projektdetaljer

Beskrivelse

The governance of parenting appears to be characterised by an increasingly interventionist approach. Based on an identification of a series of cultural shifts, this project investigates how state-endorsed views on parenting are currently transmitted through various techniques; such as new policies, programs and campaigns targeting alleged incompetences and insecurities of parents of today; and through the implementation of educative programs in Danish municipalities in order to guide parents to act in certain ways. The project further investigates enactments of parenting; and the social, moral and emotional experiences involved in child rearing in times of enhanced monitoring. Being sensitive towards classed, gendered, generational, ethnic and sexual differences, the project sets out to unravel the complexities, contradictions and distinct features of the current parenting culture and unfold how the widened governance of parenting may impact on, and produce inequalities between, parents.

Lægmandssprog

De senere år er der fra politisk hold kommet et stigende fokus på forældreskabet, og på hvilke kompetencer og pligter forældre forventes at have i dagens samfund. Dette projekt undersøger de fremherskende forventninger til opdragelsespraksisser, og måden hvorpå forældre i dag bliver mødt med forskellige typer af forventninger og krav; dels i form af nye politiske tiltag, der sigter mod at løfte kompetencer og udbedre angivelige usikkerheder hos nutidens forældre; dels via forsøg på at få forældre til at ændre adfærd ved hjælp af politisk ’nudging’ eller via implementering af universelle forældrekurser i landets kommuner, der skal hjælpe forældre til at udvikle sig og guide dem til at handle på bestemte måder. Udover at undersøge de normative forventninger til familier og forældre, som disse viser sig både i den politiske og offentlige debat og i forskellige institutionelle kontekster, undersøger projektet normer og praksisser blandt danske forældre, og deres sociale, moralske og emotionelle oplevelser af at skulle drage omsorg for og opdrage børn i en tid kendetegnet ved øget bevågenhed samt nye forventninger og krav.
AkronymPARENT
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202131/08/2025

Finansiering

  • Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv: 2.880.000,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.